Grön planering till klimatanpassning

Grön planering till klimatanpassning

Featured

Projektering av skyfallsintag

Det finns inte många leverantörer i Sverige som kan hjälpa med klimatanpassat material och utrustning för regnvattenhantering på markytan som kallas för öppen dagvattenlösning. Exempelvis vill man hantera kraftiga regn (Skyfall) då behövs smarta vattendrag. En fråga är: hur kan man utforma en inloppsbrunn som kan hantera vattenflöde på ca. 650 l/s, omöjligt med en brunn i dimension 600 mm, men man kommer närmare med en prefab-lösning (Finger betong).

Lösningen i projekt är tänkt så att stora regnmängder kan samlas först i vägdike. De dikena kan spara en vattenvolym på 1100 m3 innan regnvatten rinner av nedströms via en bredningsbrunn dimension 1000 mm med special intag.

Inloppsbrunn som önskvärd finns inte i Sverige utan behöver special tillverkas. Här presenteras lösningen om hur en skyfallsintag skulle kunna utformas ifrån beställning i Tyskland.